Miễn phí vận chuyển
Miễn phí vận chuyển

Nội thành Hà Nội & TP.HCM

Giờ làm việc
Giờ làm việc

Các ngày trong tuần

Nam châm cẩu hàng 5000kg

Liên hệ
*Thông số nam châm cẩu hàng PML-50 : Xuất xứ : Trung Quốc Tải trọng : 5000kg Trọng lượng : 340kg Kích…
Mua ngay

Nam châm cẩu hàng 3000kg

Liên hệ
*Thông số nam châm cẩu hàng 3000kg : Xuất xứ : Trung Quốc Tải trọng : 3000kg Trọng lượng : 70,5kg Kích…
Mua ngay

Nam châm cẩu hàng 2000kg

Liên hệ
*Thông số nam châm cẩu hàng 2000kg : Xuất xứ : Trung Quốc Tải trọng : 2000kg Trọng lượng : 56,5kg Kích…
Mua ngay

Nam châm nâng tay gạt 1000kg.

Liên hệ
*Thông số nam châm cẩu hàng 1000kg : Xuất xứ : Trung Quốc Tải trọng : 1000kg Trọng lượng : 40kg Kích…
Mua ngay

Nam châm nâng tay gạt 600kg

Liên hệ
*Thông số nam châm cẩu hàng 600kg : Xuất xứ : Trung Quốc Tải trọng : 600kg Trọng lượng : 22kg Kích thước…
Mua ngay

Nam châm nâng tay hàng 400kg

Liên hệ
*Thông số nam châm cẩu hàng 400kg : Xuất xứ : Trung Quốc Tải trọng : 400kg Trọng lượng : 11kg Kích thước…
Mua ngay